Тарифник и услови за аплицирање

Сѐ што треба да знаете за кредитирањето и тарифирањето можете да го погледнете подоле во делот на услови за аплицирање и тарифник.

ИутеКредит Македонија

Услови за аплицирање 
 • Возраст 18 – 75 години
 • Македонски државјанин
 • Важечка лична карта или пасош
 • Трансакциска сметка во било која банка во РМ
Кредитни услови 
 • Издаваме кеш и наменски кредити
 • Нудиме најниска каматна стапка од 14%
 • Износот на кредит е од 3.000 – 200.000 денари за нови клиенти, и до 400.000 денари за постоечки клиенти
 • Рок за враќање на кредитот е од 1 до 48 месеци
 • Останатите административни трошоци зависат од износот на кредит и рокот за враќање
Предвремена отплата 
 • Кредитот може да се затвори пред крајниот рок. Ве молиме контактирајте нè за да добиете целосни информации за вашиот случај.
Политика за приватност
 • Повеќе за политиката на приватност и условите за користење погледајте на нашата веб страница.

 

 

Тарифник на услуги

 

 

Надоместоци за услуги по кредити
Издавање потврди Издавање на копија од договор за кредит 500,00 ден.
  Издавање потврда за состојба на долг по барање на клиент 1.000,00 ден.
  Издавање потврда за затворен кредит 600,00 ден.
Надоместоци за кредити во доцнење Надоместок за одложување на месечна рата (еднаш во месецот, и само еднаш за секоја месечна рата) 300,00 ден.
Административен надоместок за СМС известување (4ти ден во доцнење) 300,00 ден
Административен надоместок за СМС известување (14ти ден во доцнење) 300,00 ден.
Административен надоместок за СМС известување (24ти ден во доцнење) 300,00 ден.
Административен надоместок за СМС известување (34ти ден во доцнење) 300,00 ден.
Административен надоместок за СМС известување (41ви ден во доцнење) 300,00 ден.
Административен надоместок за телефонско јавување (6ти ден во доцнење) Бесплатно
Административен надоместок за телефонско јавување (16ти ден во доцнење) Бесплатно
Административен надоместок за телефонско јавување (36ти ден во доцнење) Бесплатно
Административен надоместок за писмено известување (10ти ден во доцнење) 900,00 ден.
Административен надоместок за писмено известување (20ти ден во доцнење) 1.200,00 ден.
Административен надоместок за писмено известување (30ти ден во доцнење) 1.500,00 ден.
Административен надоместок за писмено известување (50ти ден во доцнење) 4.800,00 ден.
Надоместоци за исплата на кеш на АТМ сопственост на ИутеКредит МК
Финансиски трансакции Провизија за подигнување готовина на АТМ на ИутеКредит МК  3,5% од подигнатиот износ