Кредит обезбеден со осигурување

Доколку имате активен кредит во iute, со оваа осигурителна полиса ви е обезбедена финансиска заштита во случај на загуба на живот.
insurance

Сигурни и заштитени со нашите пакети

 

Пакет обезбеден кредит

Во случај на несреќен случај, загуба на живот или траен инвалидитет, заштитете го вашето семејство од обврската да го подмири кредитот кон нас.

Пакет плус обезбеден кредит

Спречете неочекувани настани. Искористете ја бесплатната проверка и добијте до 50% попуст во широката мрежа на болници и приватни клиники.

Кои случаи се покриени со осигурување од незгода?

Покритие
Обезбеден кредит
Обезбеден кредит плус
Loss of borrower's life
Accidental loss of life
Permanent total disability
Medical Check Up
Discount Card in Private Clinics/Hospitals

Пријава за осигурување

Трошокот на животно осигурување на кредитокорисникот зависи од износот на кредитот и од пакетот што ќе се избере. 
Пополнете ги вашите податоци за контакт и ние ќе ви испратиме понуда.